Login server: OnlineGame server: Online (0)Hellbound: level 12 (just wait for level 13)
Navigace
Facebook

Hlasování

Hlasovací server Top-Server
Vote for Eressëa

Pravidla serveru
 • Eressëa tým
  • Je zakázána jakákoliv forma nerespektu směrem ke komukoliv z týmu Eressëa a to jak ve hře, tak na stránkách (fóru) serveru.
  • Je zakázáno se vydávat za kohokoliv z týmu Eressëa.
  • Hráč je povinen se řídit pokyny Eressëa týmu.
 • Bezpečnost účtů a itemů
  • Všechno je na vás. Pokud dáte někomu heslo a vykrade vás, je to váš problém. Nikdo z Eressëa týmu vám nijak nepomůže.
  • Dávejte si pozor, co kde kupujete/prodáváte, všechno je zase váš problém. Scam není zakázán, pokud někomu naletíte, je to jenom vaše blbost.
  • Za transakce věcí za reálné peníze mezi hráči nenese Eressëa žádnou odpovědnost.
 • Chat a fórum
  • Je zakázaná jakákoliv forma reklamy na jiné Lineage servery.
  • Reklama na vlastní aktivity podléhá našemu vlastnímu posouzení.
  • Je zakázáno dělat bordel (spamovat, floodovat).
 • Eventy
  • Je zakázán dualbox, neřekne-li pořadatel jinak.
  • Hráč je povinen řídit se pokyny pořadatele.
 • Chyby ve hře
  • Chyby pomoci nichž se můžete obohatit nebo jiného poškodit, jsou hráči povinni hlásit Eressëa týmu; naopak je zakázáno informace o nich šířit.
  • Je zakázáno úmyslně zneužívat herní chyby.
 • Multibox a aplikace třetích stran
  • Multibox je povolen bez výjimky.
  • Jakékoliv aplikace třetích stran včetně úprav klienta jsou zakázány.
 • Závěrečná ustanovení
  • Data uložená na serveru Eressëa jsou vlastnictvím provozovatele serveru a případné ztráty nejsou vymahatelné. Eressëa nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním zde uvedeného softwaru. Službu poskytujeme "jak je" bez jakýchkoliv záruk. Služba může být bez jakéhokoli varování pozastavena či úplně ukončena bez možnosti náhrady.
  • Neznalost pravidel neomlouvá. Eressëa si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu v pravidlech. Případná změna bude předem ohlášena, než vejde v platnost.


 • Eressëa Team
  • It is forbidden to show any form of disrespect towards any member of Eressëa team – both in-game and on the server’s forum.
  • It is forbidden to disguise as any member of Eressëa team.
  • Player is obligated to follow the instructions of Eressëa team.
 • Account and Items’ Safety
  • It is all up to you. If you give anybody your password and they rob your account, it is your problem. No Eressëa team member would help you.
  • Watch out what you’re buying/selling, it is all your responsibility. Scam is not forbidden, if you get tricked, it is only your fault.
  • Eressëa team has no responsibility for real money transactions among players.
 • Chat and Forum
  • Any form of advertisement for other Lineage II servers is forbidden.
  • Advertisement for your own activities is at your judgment.
  • It is forbidden to make unwanted mess (spam or flood).
 • Events
  • It is forbidden to use dualbox unless organizer permits so.
  • Player is obligated to follow the instructions of the organizer.
 • In-game Bugs
  • Any bugs that could lead to your unfair enrichment or damage towards any other person must be reported to Eressëa team. Spreading the information about them is forbidden.
  • It is forbidden to abuse bugs.
 • Multibox and Third-party Applications
  • Multibox is allowed without any exception.
  • Any third-party applications including the client modifications are forbidden.
 • Final Constitution
  • All data saved on Eressëa server are property of server’s owner and any losses are not enforceable. Eressëa claims no responsibility for damage caused by the use of software described here. The services are without any guaranty. Service can be paused or completely stopped without any compensation.
  • Ignorance of the rules is no excuse. Eressëa reserves right for any change in the rules. Potential change of rules will be announced in advance, before it is made.
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Diskuze fóra
Nejnovější diskuze
· Anakim
· Nejde nasadit cloak
· Raid Curse
· Sever Down
· Neco pro vsechny
Nejdiskutovanější
Žádná diskuze
Poslední uživatelé
31.01.2019
obyvank...
2 týdny
offline
25.01.2019
funus
3 týdny
offline
24.01.2019
sawisek
3 týdny
offline
18.01.2019
Valkyra
4 týdny
offline
05.01.2019
Ellietha
6 týdny
offline
09.12.2018
Brendis
10 týdny
offline